Kontakt 

KONTAKTNI PODATKI KMETIJSKE ZADRUGE SLOVENSKA BISTRICA Z.O.O.
 
Ime in priimek Delovno mesto Telefon Gsm E-pošta

 

MATEJA BRUMEC MIKEC

DIREKTORICA

02 / 818 1 261

051 / 396 096

mateja.sbistrica@t-2.net

DRAGO REBERNAK

PRODAJA REPRO

02 / 818 1 261

051 / 312 891

drago.sbistrica@siol.net

MAGDA SATLER

RAČUNOVODSTVO

02 / 818 1 261

/

magda.sbistrica@t-2.net 

AMALIJA KODRIČ

TAJNIŠTVO

02 / 818 1 261

/

amalija.sbistrica@siol.net 

ROMANA FIFER

ODKUP MLEKA

02 / 818 1 261

031 / 419 560

 mateja.sbistrica@t-2.net

romana.sbistrica@siol.net

JANKO  BRGLEZ

ODKUP  ŽIVINE  

  02 / 818 1 261 

041 / 839 871   

 

Kmetijska zadruga Slov. Bistrica z.o.o., Mariborska c. 1, 2310 Slov. Bistrica, Tel: 02 /818 12 61, Fax: 02 /818 12 23

Copyright © kz-sbistrica.si