O zadrugi 

KMETIJSKA ZADRUGA SLOVENSKA BISTRICA  z. o. o.
Mariborska cesta 1, 2310 SLOVENSKA BISTRICA

slika6.jpg slika7.jpg

KMETIJSKA ZADRUGA SLOVENSKA BISTRICA z.o.o. s sedežem na Mariborski cesti 1 v SLOVENSKI BISTRICI je organizacija pretežno kmečkih proizvajalcev, ki kmetujejo na območju občin: SLOVENSKA BISTRICA, OPLOTNICA, POLJČANE in MAKOLE. Namen zadruge je pospeševati gospodarske koristi svojih članov. Delovanje zadruge je zapisano v Pravilih, ki natančneje opredeljujejo njen namen, organizacijo, pravice članov  , način poslovanja in pridobivanja dohodka, kot tudi  obveznosti in odgovornosti za nastopanje v pravnem prometu z drugimi.

Copyright © kz-sbistrica.si