Nagrade Zadružne zveze Slovenije 2019

Gospa Mateja Cveček je priznanje prejela za izjemen razvoj kmetije na območju OMD, dobro sodelovanje z zadrugo in veliko družbeno angažiranost za dobro kmetov.

Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica v letu 2019 praznuje 40 let neprekinjenega delovanja. Zadruga zagotavljanja stimulativno gospodarsko okolje in deluje v dobrobit svojih članov in širše družbe. S svojim delovanjem pomembno prispeva k izboljševanju položaja primarne pridelave na trgu, k prilagajanju ponudbe povpraševanju in širše gledano tudi k ohranjanju malih in srednjih kmetij ter poseljenosti podeželja na območju občin med Pohorjem in Halozami.