Skip links

O zadrugi

Izpod Pohorja pridelano z ljubeznijo

Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica z.o.o. deluje na območju štirih občin (Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole) ter pod svojim okriljem združuje preko 300 članov. Osnovne dejavnosti zadruge obsegajo odkup in prodajo mleka, živine in poljščin ter oskrbo članov zadruge in ostalih zainteresiranih s kmetijskim repromaterialom.

Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica že več kot 33 let uresničuje svoje poslanstvo zagotavljanja stimulativnega gospodarskega okolja za naše člane. Prav tako s svojim delovanjem pomembno prispevamo k izboljševanju položaja primarne pridelave na trgu, k prilagajanju ponudbe povpraševanju in širše gledano tudi k ohranjanju malih in srednjih kmetij ter poseljenosti podeželja na območju občin med Pohorjem in Halozami.

Ves čas si prizadevamo, da s kvalitetno in celovito ponudbo ter strokovnim in transparentnim pristopom ohranjamo sloves zaupanja vrednega in zanesljivega poslovnega partnerja.

Povezani, za boljšo prihodnost.

Poslanstvo

Izvajanje gospodarske dejavnosti po zadružnih načelih in v korist svojih članov. Poslovanje zadruga gradi na zaupanju lastnikov, poslovnih partnerjev, zaposlenih in strank s ciljem ohranjanja in krepitve pozicije prepoznavnega trgovca ter zanesljivega poslovnega partnerja.

Vizija

Postati prepoznavnejši ponudnik v Sloveniji ter preko meja. Sodelovanje in razvoj sta prvini, ki ju kmetijska zadruga Slovenska Bistrica goji že več kot 30 let in ju nameravamo tudi v prihodnje.

Upravni in nadzorni odbor

za mandatno obdobje 2020-2024

Karmen Sadek Pučnik

Direktorica zadruge

Matej Riegler

Predsednik upravnega odbora

Roman Jug

Predsednik nadzornega odbora

Mateja Cveček Smogavec Marjan Anton Koren Valerija Kovačič Romana Kunej Marjan Mlakar Milan Pučnik Alojz Pušnik Izidor Roršek Viktor Zafošnik

Jože Orthaber
Marjan Pučnik
Jožefa Štraus
Miroslav Turner

319 članov, ki so Zakonu o zadrugah lastniki zadruge

Naziv:Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica kmetijstvo, trgovina in storitve z.o.o.
Skrajšani naziv:KZ Slovenska Bistrica z.o.o.
Sedež:Mariborska cesta 1 2310 Slovenska Bistrica Slovenija
Maloprodajna trgovina in skladišče:Mariborska cesta 1 2310 Slovenska Bistrica Slovenija
Zadružna trgovina
Organizacijska oblika:Zadruga z omejeno odgovornostjo
Matična številka:5142164000
Davčna številka:SI83531742
Transakcijski račun:SI56 1910 0001 0046 926, Deželna banka Slovenije d.d. SI56 0443 0000 0462 998, Nova kreditna banka Maribor d.d.
Ustanovitev:1979
Šifra dejavnosti:46.110