40 LET Z VAMI

Preplet tradicije, vlaganja v razvoj in povezovanja vseh sodelujočih

Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica z.o.o. deluje na območju štirih občin (Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole) ter pod svojim okriljem združuje preko 300 članov. Osnovne dejavnosti zadruge obsegajo odkup in prodajo mleka, živine in poljščin ter oskrbo članov zadruge in ostalih zainteresiranih s kmetijskim repromaterialom.

Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica že več kot 33 let uresničuje svoje poslanstvo zagotavljanja stimulativnega gospodarskega okolja za naše člane. Prav tako s svojim delovanjem pomembno prispevamo k izboljševanju položaja primarne pridelave na trgu, k prilagajanju ponudbe povpraševanju in širše gledano tudi k ohranjanju malih in srednjih kmetij ter poseljenosti podeželja na območju občin med Pohorjem in Halozami.

 

Ves čas si prizadevamo, da s kvalitetno in celovito ponudbo ter strokovnim in transparentnim pristopom ohranjamo sloves zaupanja vrednega in zanesljivega poslovnega partnerja.

Upravni in nadzorni odbor za mandatno obdobje 2020-2024

Predsednik upravnega odbora:

Matej Riegler

 

Člani upravnega odbora:

Mateja Cveček
Viljem Grobelnik
Anton Koren
Valerija Kovačič
Romana Kunej
Marjan Mlakar
Milan Pučnik
Alojz Pušnik
Franc Roršek
Viktor Zafošnik

Predsednik nadzornega odbora:

Roman Jug

 

Člani nadzornega odbora:

Jože Orthaber
Marjan Pučnik
Jožefa Štraus
Miroslav Turner

 

Direktorica zadruge:

Karmen Sadek Pučnik

 

Lastniška sestava na dan 31. 12. 2020: 

319 članov, ki so Zakonu o zadrugah lastniki zadruge

 

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020:

10

Osebna izkaznica

Naziv:Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica kmetijstvo, trgovina in storitve z.o.o.
Skrajšani naziv: KZ Slovenska Bistrica z.o.o.
Sedež: Mariborska cesta 1
2310 Slovenska
Bistrica Slovenija
Prodaja skladišče:Mariborska cesta 1
2310 Slovenska
Bistrica Slovenija
Zadružna trgovina
Organizacijska oblika: Zadruga z omejeno odgovornostjo
Matična številka: 5142164000
Davčna številka: SI83531742
Transakcijski račun: SI56 1910 0001 0046 926, Deželna banka Slovenije d.d.
SI56 0443 0000 0462 998, Nova kreditna banka Maribor d.d.
Ustanovitev: 29. 6. 1992
Šifra dejavnosti: 46.110