ODKUP MLEKA

 

Mleko izpod Pohorja – pridelano z ljubeznijo

 

Naravne danosti Pohorja ter pridne roke izkušenih rejcev, ki kmetujejo z znanjem in ljubeznijo, Kmetijski zadrugi Slovenska Bistrica omogočajo odkup in prodajo visokokakovostnega mleka z nadpovprečno vsebnostjo maščob in beljakovin.

Mleko odkupujemo od rejcev z območja občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane ter širše. Zadruga organizira pobiranje mleka po terenu in odvoz.

Stalno kakovost mleka zagotavljamo z izvajanjem rednih kontrol kakovosti pri rejcih. Osnova našega dela je transparentno poslovanje. Rejcem zagotavljamo redno in pravočasno plačilo.

KONTAKT

 

Romana Fifer – mlečni kontrolor
E-mail: romana.fifer@kz-sb.si

 

ODKUP ŽIVINE

Živali, vzrejene v prijaznem okolju s kakovostno krmo

 

Govedoreja je na našem območju vodilna panoga. Živali so vzrejene v naravnem okolju pohorskih pašnikov, v objemu pohorskih gozdov. Rejci skrbijo, da imajo živali dovolj prostora in da uživajo krmo, ki ustreza njihovim potrebam.

V zadrugi odkupujemo živino okoliških rejcev. Organiziramo prevzem živali na domu ter prevoz do končnih kupcev tako na domačem trgu kot tudi v tujini (Avstrija, Italija). Zagotavljamo redno plačilo po konkurenčnih cenah. Na željo rejca je možno takojšnje plačilo.

Odkupujemo bike, telice, krave, teleta in prašiče.

 

KONTAKT

 

Janko Brglez – odkupovalec živine
GSM: 041 839 871
E-mail: janko.brglez@kz-sb.si


ODKUP POLJŠČIN

 

Bogastvo narave,
ujeto v žitnem klasju

 

Odkup poljščin je ena izmed treh storitvenih dejavnosti Kmetijske zadruge Slovenska Bistrica. Odkupujemo pšenico, ječmen, koruzo in druge poljščine. Pozorni smo na kakovost in naravi prijazno pridelavo.

Za večje količine pridelka organiziramo odvoz z njiv.

 

KONTAKT

 

Martin Pavlič
GSM: 040 835 999
E-mail: martin.pavlic@kz-sb.si