Skip links

Search Results for: kmetijska

Kontakt

Kontaktirajte nas Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica z.o.o. Mariborska cesta 1 2310 Slovenska Bistrica info@kz-sb.si 02 818 12 61 Direktorica Karmen

Odkup

Odkup Odkup mleka Odkup živine Odkup poljščin Odkup mleka Odkup mleka Naravne danosti Pohorja ter pridne roke izkušenih rejcev, ki

O zadrugi

Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica z.o.o. deluje na območju štirih občin (Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole) ter pod svojim okriljem