Podukrep 3.1

NAZIV AKTIVNOSTI Vključitev v podukrep 3.1 Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila s proizvodom govedo v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost. Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica je pridobila  sredstva na javnem razpisu: 1. M03.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016 2. M03.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu…