Skip links

Prehranska veriga lokalne hrane-od vil do vilic v domačem kraju z akronimom LOKALNO JE ZAKON

Opis projekta:
Vzpostavili smo partnersko verigo za ponudbo lokalnih pridelkov in izdelkov. Pripravili in izvedli smo številne delavnice na temo pridelave hrane in predelave. Kontinuirano smo ozaveščali ljudi o pomenu zdrave hrane in promovirali lokalne pridelovalce in njihove produkte. S tem smo želeli vzpodbuditi lokalne pridelovalce k pridelavi zelenjave, sadja, žit za prehrano ljudi in njihovi predelavi v prehranske artikle. Na ta način bodo ponudniki pridobili dodaten prihodek in kakšno delovno mesto več v lokalnem okolju. Izboljšala se bo ponudba lokalne hrane z znanim poreklom in nizkim ogljičnim odtisom. Dostopna bo tudi slabše mobilnim ljudem.
S projektom smo zagotovili stalen dostop do lokalnih pridelkov in večjo pestrost le teh. To pomeni tudi lažji dostop do zdrave hrane tudi za ranljive skupine potrošnikov, ki zaradi različnih zdravstvenih težav potrebujejo tovrstno hrano.
S kratko potjo hrane je manjši ogljični odtis v okolju. S sodobnejšo opremo in kratkimi potmi prispevamo k ohranitvi in varovanju okolja.

Cilji projekta:
Vzpostavitev kratke prehranske verige in zagotovljen stalen dostop do lokalnih pridelkov in večja pestrost le teh. Dodatno delovno mesto pri prijavitelju in ohranitev delovnih mest pri partnerjih projekta. Ohranitev identitete našega podeželja in boljša ponudba lokalne hrane v Slovenski Bistrici.

Ciljne skupine:
Mladi, ki potrebujejo večjo dodano vrednost proizvodov, da si lahko ustvarijo delovno mesto s pridelavo ali predelavo hrane. Ženske, ki skrbijo za prehrano v družini. Otroci v vrtcu in osnovnih šolah. Starejši občani, ki potrebujejo zdravo hrano in so slabše mobilni. Vsi ostali prebivalci, ki jim je pomembna zdrava in sveža hrana.

Naziv projekta:
Prehranska veriga lokalne hrane-od vil do vilic v domačem kraju z akronimom LOKALNO JE ZAKON.

Prijavitelj:
Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica z.o.o.

Partnerji:
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Društvo kmetic Slovenska Bistrica, Zavod Sv. Jerneja-Vrtec Blaže in Nežica

Skupna vrednost projekta:
161.237,64€

Zaprošena vrednost ESRR:
96.199,13€

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.