Skip links

Vključitev v Podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave.

NAZIV AKTIVNOSTI

Vključitev v podukrep M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016.

Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica je pridobila sredstva na

  1. JR za leto 2016 za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave

GLAVNE DEJAVNOSTI 

Investirali smo v stolpne silose za skladiščenje žit. Postavili smo tri stolpne silose s kapaciteto 63  m3. Uredili smo cestno tehtnico za tehtanje od 400-50000 kg.

CILJI

  • Zagotoviti skladiščne kapacitete za žita
  • Postavitev cestne tehtnice
  • Blaženje podnebnih sprememb

PRIČAKOVANI REZULTATI 

  • Povečanje skladiščnih kapacitet
  • Izboljšanje ekonomske uspešnosti
  • Zmanjševanje emisij v ozračje zaradi transporta